Cập nhật: 08/04/2021 15:31:00
Xem cỡ chữ

Sáng 08/4, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về nội dung Đề án "Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030".

Đề án “Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" đã cụ thể hóa các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đề án đánh giá hiện trạng cũng như công tác quản lý, bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phòng chống và giảm nhẹ rủi ro, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020.

Tham gia ý kiến vào Đề án, các đại biểu nêu một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện quy hoạch chất thải rắn còn chậm. Hạ tầng thoát nước, thu gom, xử lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh. Chưa có giải pháp hiệu quả cho vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn, làng nghề. Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ về bảo vệ môi trường được ban hành song chưa phù hợp nên chưa đi vào thực tiễn. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, đại diện Sở TN&MT tiếp thu để bổ sung hoàn thiện Đề án./.

Mạnh Khiêm