Cập nhật: 14/09/2021 16:59:00
Xem cỡ chữ

Sáng 14/9, Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại thao trường Bản Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Cùng đi có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thực hiện chỉ thị diễn tập của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập được triển khai nghiêm túc, cơ bản đúng tiến độ và kế hoạch. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập. Các hạng mục công trình, thao trường phục vụ diễn tập được xây dựng, sửa chữa cải tạo đúng yêu cầu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa khu vực phòng thủ. 

Đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị trong thời gian tiếp theo, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh hoàn chỉnh các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cuộc diễn tập; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập theo khung, kế hoạch; đôn đốc các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức xây dựng và hoàn thiện các văn kiện cuộc diễn tập; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa, cải tạo các công trình phục vụ diễn tập, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vũ khí, nhân lực cho cuộc diễn tập. Bên cạnh đó, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự phục vụ diễn tập, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, luyện tập cho lực lượng thực binh A2; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát, bố trí thiết bị truyền hình trực tuyến tại các địa điểm phục vụ diễn tập. Các sở ngành, địa phương liên quan tập trung luyện tập và chuẩn bị các nội dung phục vụ khung diễn tập. Bộ CHQS tỉnh nghiên cứu sử dụng hiệu quả các công trình đã được đầu tư sau khi hoàn thành diễn tập, tham mưu cho tỉnh phương án quản lý, sử dụng thao trường Bản Long phục vụ nhiệm vụ diễn tập xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, ngành, địa phương trong thời gian tới./.

Ngọc Anh