Cập nhật: 14/09/2021 16:29:00
Xem cỡ chữ

Chiều 14/9, Thường trực HĐND tỉnh giám triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách của HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng chủ trì giám sát

Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính Phủ, UBND Huyện Bình Xuyên đã nhanh chóng triển khai đến các địa phương; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn tiến hành tổ chức xét duyệt các trường hợp nhận hỗ trợ đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng. Đến nay, toàn huyện có trên 700 đơn vị với gần 55.000 người lao động đã được hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ trên 3,2 tỷ đồng; 16 lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 75 triệu đồng; 36 trẻ em thực hiện cách ly y tế được hỗ trợ với kinh phí là 36 triệu đồng; thẩm định, phê duyệt cho 85 lao động tự do của 6 xã, thị trấn với số tiền trên 127 triệu đồng.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị UBND Huyện Bình Xuyên rà soát, đối chiếu với các đơn vị liên quan, bổ sung, hoàn thiện báo cáo đảm bảo chính xác, đúng đối tượng được nhận hỗ trợ gửi HĐND tỉnh trước ngày 16/9/2021. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68; hướng dẫn, đơn giản hóa các thủ tục tạo thuận lợi cho người dân nhận hỗ trợ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ của các đơn vị, địa phương đảm bảo chính sách được triển khai đúng quy định, đúng đối tượng./.

 Thu Hoài