Cập nhật: 06/05/2022 17:09:00
Xem cỡ chữ

Chiều 6/5, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo kế hoạch xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022.

Căn cứ Nghị định 131 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 đối với Ban Quản lý quỹ các cấp. Thời gian vận động xây dựng quỹ năm 2022 được thực hiện từ 1/4/2022 đến hết ngày 30/8/2022. Công tác vận động và sử dụng quỹ được tiến hành công khai dân chủ.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nghiên cứu lại các văn bản hướng dẫn xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đảm bảo đúng pháp luật.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoàn thiện kế hoạch xây dựng quỹ năm 2022 và xem xét lại quy chế thu, chi sử dụng quỹ hằng năm đảm bảo quỹ hoạt động đúng mục đích. Đồng thời, rà soát lại các đối tượng chính sách để tập trung hỗ trợ kịp thời đảm bảo hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc vận động, sử dụng quỹ ở cấp cơ sở./.

Thu Hoài