Cập nhật: 12/05/2022 15:19:00
Xem cỡ chữ

Sáng 12/5, Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát việc thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiến nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét giao bổ sung biên chế thuộc đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 106 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; đề nghị Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân định rõ trách nhiệm của cán bộ, ngành, chính quyền địa phương trong quản lý viên chức; bổ sung các văn bản Luật về quản lý, sử dụng viên chức bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và quản lý viên chức; việc phân cấp quản lý, bổ nhiệm viên chức quản lý theo chức danh nghề nghiệp. Đồng thời cho biết, Đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của Vĩnh Phúc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.

Tạ Hương