Cập nhật: 13/05/2022 15:29:00
Xem cỡ chữ

Sáng 14/5, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học tư vấn phản biện dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh hội thảo.

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030 với mục đích kế thừa và cụ thể những định hướng của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, phát huy các tiềm năng, lợi thế và giá trị khác biệt của tỉnh, là cơ sở để xây dựng tỉnh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các thành viên Hội đồng tư vấn phản biện cho rằng Quy hoạch được chuẩn bị công phu, nội dung phong phú, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và phù hợp với các bộ luật Quy hoạch hiện hành. Các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh 5 năm gần đây và vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn để lựa chọn phương án tăng trưởng phù hợp.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng cách tiếp cận và phương pháp thực hiện quy hoạch còn mang tính truyền thống, chưa có sự đột phá; nội dung các quy hoạch chưa gắn kết với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch ngành; Quy hoạch cũng chưa làm rõ được những thách thức, tiềm năng, vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng, quốc gia... Hội đồng tư vấn đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn phản biện, sớm bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo Quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Thu Thủy