Cập nhật: 13/05/2022 17:45:00
Xem cỡ chữ

Chiều ngày 13/5, tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp và ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo quy định của Đảng.

Thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp số 01 năm 2016, Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố gửi các quyết định khởi tố, tạm giam, truy tố hoặc các biện pháp ngăn chặn khác đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 23 bị can là đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quản lý có hành vi vi phạm pháp luật. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ, xem xét và xử lý đảng viên vi phạm bảo đảm đúng quy định của Đảng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết quy chế phối hợp mới với các nội dung như: Phối hợp đôn đốc thực hiện các kết luận của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên; thông báo, trao đổi, cung cấp các thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với Tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; trao đổi, cung cấp thông tin để Đảng ủy Khối xem xét, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của đảng viên thuộc Đảng bộ Khối trong các vụ án, vụ việc Viện kiểm sát đang xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Kim Liên