Thông báo Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-PTTH, ngày 07/6/2021 của Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Vĩnh Phúc về thi tuyển viên chức Đài PT-TH Vĩnh Phúc năm 2021.

01/09/2021
369 lượt xem

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-PTTH, ngày 07/6/2021 về thi tuyển viên chức của Đài PT-TH Vĩnh Phúc năm 2021; Quyết định số 140/QĐ-PTTH, ngày 20/8/2021 của Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Phúc về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc năm 2021.

20/08/2021
1667 lượt xem

Thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người về nước đúng hạn

Thực hiện Văn bản số 648/TTLĐNN-TCLĐ ngày 28/7/2021 của Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-TB&XH) về việc thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người về nước đúng hạn; Sở Lao động-TB&XH đề nghị UBND các huyện, thành phố; các Trung tâm Dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu, các đơn vị truyền thông: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh thông báo toàn văn trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian và nội dung tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2021 cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng thời hạn; Nội dung cụ thể như sau:

03/08/2021
616 lượt xem

Thông báo kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-PTTH, ngày 07/6/2021 của Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Vĩnh Phúc về thi tuyển viên chức Đài PT-TH Vĩnh Phúc năm 2021. Hội đồng thi tuyển viên chức Đài PT-TH Vĩnh Phúc năm 2021 thông báo kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Đài PT-TH Vĩnh Phúc năm 2021 như sau:

29/07/2021
1567 lượt xem

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-PTTH, ngày 07/6/2021 về thi tuyển viên chức của Đài PT-TH Vĩnh Phúc năm 2021;

Quyết định số 116/QĐ-PTTH, ngày 16/7/2021 của Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Phúc về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc năm 2021.

16/07/2021
483 lượt xem

Thông báo nội dung Tài liệu thi tuyển viên chức Đài PT-TH Vĩnh Phúc năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-PTTH ngày 07/6/2021 của Đài PT-TH Vĩnh Phúc về việc thi tuyển viên chức năm 2021. Đài PT-TH Vĩnh Phúc thông báo:

12/06/2021
560 lượt xem

Thông báo V/v tuyển dụng viên chức năm 2021

Đài PT-TH Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đài năm 2021, như sau:

07/06/2021
427 lượt xem

Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản-Khóa 2 năm 2021

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka Nhật Bản về việc việc phái cử và tiếp nhận thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên Khóa 2 năm 2021 tham gia chương trình cụ thể như sau:

20/05/2021
560 lượt xem
Trang 1 trong 4Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối   

biển đảo