Cập nhật: 02/10/2020 09:13:00
Xem cỡ chữ

Bước vào năm học mới cùng với niềm vui của các em học sinh thì các khoản thu luôn là nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh, khi ngoài các khoản thu theo quy định thì còn hàng loạt các khoản thu tự nguyện, xã hội hóa khác kèm theo khiến số tiền đóng góp đầu năm cứ thế đội lên.

Để đảm bảo tính minh bạch trong công tác thu chi, Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Xuyên đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể công tác thu, chi đối với các trường học. Trong đó, nêu rõ các trường học không được tự ý đặt ra các khoản thu ngoài quy định, không có sự tự nguyện của phụ huynh học sinh; thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng thu, chi không đúng quy định.

Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn huyện đã lập dự toán thu, chi một cách chi tiết. Đồng thời, tổ chức họp phụ huynh học sinh để phụ huynh được tham gia đóng góp ý kiến trước khi thống nhất báo cáo UBND xã, thị trấn phê duyệt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban thanh tra Nhân dân trong công tác giám sát, sử dụng các khoản thu chi trong năm học.

Ngoài các khoản thu theo quy định, những khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh nhằm phục vụ trực tiếp cho học sinh như: Tiền học hai buổi/ngày, tiền ăn bán trú, tiền trông trưa bán trú, nước uống, số liên lạc điện tử… đều được các trường học xây dựng trên cơ sở phù hợp với điều kiện của người dân địa phương và được bàn bạc, thống nhất trước khi thu.

Nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, nhiều trường học trên địa bàn cũng đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, các khoản thu xã hội hóa này đều được thực hiện trên tinh thần tự nguyện không ép buộc, không cào bằng và công khai minh bạch thu chi đối với phụ huynh học sinh.

Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu ở các trường học, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 1321/ 2020 hướng dẫn các khoản thu trong trong năm học 2020 - 2021. Theo đó, ngoài các khoản thu theo quy định, các trường học không được thu các khoản thu như: Vở học sinh, sách tham khảo, vệ sinh sân trường, chăm sóc cây xanh… Nghiêm cấm các trường lợi dụng danh nghĩa của Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện các khoản thu ngoài quy định. Công tác thu, chi trong năm học phải được công khai, minh bạch, đúng quy định./.

Thu Hoài 

Tệp đính kèm

biển đảo