Cập nhật: 08/06/2022 09:06:00
Xem cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết số 02/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để phát triển thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, thay đổi tập quán sử dụng các phương tiện thanh toán, giảm chi phí, đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong xu thế phát triển của thời đại công nghệ số, nhằm tăng tiện ích cho khách hàng và minh bạch trong việc thu tiền điện, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Đến thời điểm này, tại điện lực các huyện, thành phố đã không còn cảnh khách hàng phải xếp hàng chờ nộp tiền điện. Hình thức thanh toán tiền điện không bằng tiền mặt mà thông qua các đơn vị thu hộ được khách hàng đánh giá cao.

Hiện tại, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đang ký hợp đồng hợp thu hộ tiền điện với 20 đơn vị và thống nhất việc thu tiền và chuyển tiền thu được trong ngày vào tài khoản chuyên thu của các điện lực trực thuộc. Tính đến tháng 5/2022, tỷ lệ thu tiền qua ngân hàng và các tổ chức trung gian đạt gần 80%. Thanh toán qua ngân hàng chiếm 40%, thanh toán qua các tổ chức trung gian chiếm 38%. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tích cực phối hợp với chính quyền các huyện, thành phố vận động cán bộ, công nhân viên chức, người dân thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, như: Trích nợ tự động, mobile banking, internet banking, ví điện tử. Đẩy mạnh truyền thông để người sử dụng điện biết những lợi ích của việc thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, để các khách hàng biết và sử dụng

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tiếp tục áp dụng mạnh mẽ số hóa trong công tác dịch vụ khách hàng, một số thay đổi trong công tác thực hiện hợp đồng với khách hàng như thực hiện thu tiền và chấm nợ online 100% khách hàng sử dụng điện; nhận thông tin từ ngành điện qua ứng dụng Zalo; cấp điện điện tử, ký hợp đồng điện tử; cung cấp dịch vụ điện qua cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trung tâm Hành chính công, Trang web của các ngân hàng; hoặc đăng ký dịch vụ thanh toán tiền điện tự động tại các ngân hàng liên kết với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Có thể thấy việc ứng dụng công nghệ số trong công tác thu tiền điện qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức trung gian không chỉ mang lại sự tiện ích cho khách hàng mà còn giúp ngành điện tối ưu hóa nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, tạo ra sự minh bạch hóa. Với những tiện ích vượt trội và đa dạng, tích hợp nhiều hình thức cho khách hàng lựa chọn, các hình thanh toán tiền điện theo công nghệ số sẽ ngày càng trở nên thông dụng, trở thành xu thế phát triển tất yếu của xã hội hiện đại./.

Thanh Tùng