Thứ 5 ngày 07-05-2020
00:00
Phim truyện: Gia đình là số 1 - Tập 31 (Phim Việt Nam)
Xem lại Trực tiếp
00:45
Vĩnh Phúc ngày mới
Xem lại Trực tiếp
01:15
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
01:45
Phim truyện: Hai số phận - Tập 22 (Phim Thái Lan)
Xem lại Trực tiếp
02:30
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
02:50
Điểm thời sự trong tuần
Xem lại Trực tiếp
03:00
Cuộc sống thường ngày
Xem lại Trực tiếp
03:20
Cha anh mẹ em - Tập 24
Xem lại Trực tiếp
03:35
Nhận diện sự thật
Xem lại Trực tiếp
03:50
Quốc phòng Vĩnh Phúc
Xem lại Trực tiếp
04:00
Phim truyện: Bố là tất cả - Tập 56 (Phim Việt Nam)
Xem lại Trực tiếp
04:45
Học tập và làm theo Bác
Xem lại Trực tiếp
04:55
Hành trình văn hóa
Xem lại Trực tiếp
05:10
PS Chăm lo đời sống người lao động
Xem lại Trực tiếp
05:20
Cải cách hành chính
Xem lại Trực tiếp
05:30
Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP
Xem lại Trực tiếp
05:35
Chào cờ
Xem lại Trực tiếp
05:40
Thể dục buổi sáng (Nhảy dân vũ “Đường Trường Sơn xe anh qua”)
Xem lại Trực tiếp
05:45
Nhìn ra tỉnh bạn
Xem lại Trực tiếp
06:00
Vĩnh Phúc ngày mới
Xem lại Trực tiếp
06:30
Cha anh mẹ em - Số 14
Xem lại Trực tiếp
06:45
Khám phá thế giới
Xem lại Trực tiếp
07:00
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
07:20
Giới thiệu văn bản pháp luật
Xem lại Trực tiếp
07:25
Câu chuyện âm nhạc
Xem lại Trực tiếp
07:35
PS Chăm lo đời sống người lao động
Xem lại Trực tiếp
07:45
Hài Muôn kiểu làm dâu - Tập 43
Xem lại Trực tiếp
07:55
Hộp thư truyền hình
Xem lại Trực tiếp
08:05
Sách hay thay đổi cuộc đời
Xem lại Trực tiếp
08:20
Quốc phòng Vĩnh Phúc
Xem lại Trực tiếp
08:30
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
09:00
Vĩnh Phúc ngày mới
Xem lại Trực tiếp
09:30
Điểm báo trong ngày
Xem lại Trực tiếp
09:35
Cuộc sống thường ngày
Xem lại Trực tiếp
09:55
Phim hoạt hình: Tứ quái siêu quậy - Tập 21
Xem lại Trực tiếp
10:00
Phim truyện: Thần Thám Địch Nhân Kiệt - Tập 23 (Phim Trung Quốc)
Xem lại Trực tiếp
10:45
Hoa đời thường
Xem lại Trực tiếp
10:50
Dành cho thiếu nhi: Lớp Mầm non dưới tán thông - Tập 22
Xem lại Trực tiếp
11:00
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
11:20
Bản tin thể thao
Xem lại Trực tiếp
11:25
Điểm báo trong ngày
Xem lại Trực tiếp
11:30
Thời sự
Xem lại Trực tiếp
11:50
Bản tin Tiếng anh
Xem lại Trực tiếp
12:00
Phim truyện: Thực thần - Tập 2 (Phim Hàn Quốc)
Xem lại Trực tiếp
12:45
Cha anh mẹ em - Tập 25
Xem lại Trực tiếp
13:00
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
13:30
Phim truyện: Hai số phận - Tập 23 (Phim Thái Lan)
Xem lại Trực tiếp
14:15
Khám phá thế giới
Xem lại Trực tiếp
14:30
Dành cho thiếu nhi: Lớp Mầm non dưới tán thông - Tập 22
Xem lại Trực tiếp
14:40
Sitcom Tuyệt chiêu nhà nông - Tập 45
Xem lại Trực tiếp
14:55
Vấn đề hôm nay
Xem lại Trực tiếp
15:00
Phim truyện: Người yêu tôi là góa phụ - Tập 178 (Phim Ấn Độ)
Xem lại Trực tiếp
15:45
Đại đoàn kết
Xem lại Trực tiếp
15:55
Phổ biến kiến thức y tế
Xem lại Trực tiếp
16:00
Phim truyện: Thực thần - Tập 2 (Phim Hàn Quốc)
Xem lại Trực tiếp
16:45
Ký sự truyền hình
Xem lại Trực tiếp
16:55
Giới thiệu văn bản pháp luật
Xem lại Trực tiếp
17:00
Thời sự
Xem lại Trực tiếp
17:20
Dành cho thiếu nhi: Tích xưa đất Việt - Tập 43
Xem lại Trực tiếp
17:30
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
17:50
Phim hoạt hình: Tứ quái siêu quậy - Tập 22
Xem lại Trực tiếp
17:55
Khám phá Vĩnh Phúc
Xem lại Trực tiếp
18:00
Cuộc sống thường ngày
Xem lại Trực tiếp
18:20
Hài Muôn kiểu làm dâu - Tập 44
Xem lại Trực tiếp
18:35
Chuyển đổi số
Xem lại Trực tiếp
18:40
Thời sự Trong nước + Quốc tế
Xem lại Trực tiếp
18:55
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
Xem lại Trực tiếp
19:00
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
Xem lại Trực tiếp
19:45
Thời sự Vĩnh Phúc
Xem lại Trực tiếp
20:10
Tài chính doanh nghiệp
Xem lại Trực tiếp
20:20
PS Trung tâm Y tế huyện Sông Lô
Xem lại Trực tiếp
20:30
Phim truyện: Bố là tất cả - Tập 57 (Phim Việt Nam)
Xem lại Trực tiếp
21:15
An toàn giao thông
Xem lại Trực tiếp
21:20
Hồn quê
Xem lại Trực tiếp
21:30
Phim truyện: Thần Thám Địch Nhân Kiệt - Tập 24 (Phim Trung Quốc)
Xem lại Trực tiếp
22:15
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
22:35
Khám phá thế giới
Xem lại Trực tiếp
22:50
Sitcom Tuyệt chiêu nhà nông - Tập 45
Xem lại Trực tiếp
23:00
Bản tin cuối ngày
Xem lại Trực tiếp
23:30
Bản tin thể thao
Xem lại Trực tiếp
23:35
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Một trái tim lớn đã ngừng đập để lại niềm tiếc thương vô hạn cho Đảng, Nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Cả cuộc đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gắn bó với hoạt động lý luận, dành thời gian nghiên cứu, vận dụng lý luận vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đồng thời rút kinh nghiệm từ thực tiễn, phát triển thành lý luận, góp phần hoàn thiện chủ trương, đường lối, lý luận của Đảng, tư duy lý luận sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

VP XAY DUNG LANG VAN HOA KIEU MAU

HOC-TAP-BAC

DUONG-DAY-NONG-DOANH-NGHIEP

su kien trong tuan

Liên kết website