Danh sách các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình Tấm lòng nhân ái

Trong thời gian qua, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc đã liên tục nhận được sự tài trợ và đã ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm cho chương trình Tấm lòng nhân ái, danh sách cụ thể như sau: 

24/01/2021
2250 lượt xem

biển đảo