Nghị quyết số 38 - Hiệu quả từ sự đồng thuận

Cùng với cách làm sáng tạo, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, cùng sự đồng thuận, đoàn kết cao trong nhân dân, nhờ đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh về xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải trên địa bàn huyện Sông Lô đã mang lại hiệu quả thiết thực.

16/04/2021
134 lượt xem

Ban hành chính sách gắn với bài học dân làm gốc

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong nhiệm kỳ vừa qua, hàng trăm nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành và đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. Trong đó, bài học dân làm gốc và Nhân dân được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển là kim chỉ nam cho việc nghiên cứu, ban hành các chính sách của HĐND tỉnh.

09/04/2021
261 lượt xem

Đảng bộ xã Liên Châu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nhằm giúp các cán bộ, đảng viên nắm bắt những nội dung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ủy xã Liên Châu, huyện Yên Lạc vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

07/04/2021
311 lượt xem

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Song với quyết tâm chính trị cao nhất, cách làm sáng tạo, hành động quyết liệt, Vĩnh Phúc đã cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết bằng việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung vào các giải pháp thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Nghị quyết đã đề ra là: Đột phá về cơ chế, chính sách; đột phá về hạ tầng và đột phá về công tác cán bộ. Đồng thời huy động tối đa các nguồn lực, tập trung đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

29/03/2021
551 lượt xem

biển đảo