Vĩnh Phúc phát triển kinh tế song hành với văn hóa

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa được tổ chức cuối năm 2021, trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, bất cập, yếu kém trên lĩnh vực văn hóa. Trong đó, hạn chế, yếu kém nổi bật là văn hóa chưa được các cấp, các ngành nhận thức một cách sâu sắc và chưa được quan tâm một cách đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị; chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước.

19/05/2022
12 lượt xem

Ngành GD và ĐT Vĩnh Phúc sắp xếp tinh gọn bộ máy

Sau 3 năm triển khai Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đạt nhiều kết quả, giảm 5 đơn vị phòng thuộc sở và 33 trường THPT, tiểu học, trường mầm non, qua đó góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị, trường học trong ngành.

04/04/2019
3204 lượt xem

Bình Dương học tập và làm theo lời Bác

Ngày 25/1/1961 Bác Hồ về thăm thôn Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường - Đơn vị có phong trào trồng cây dẫn đầu miền Bắc. Người căn dặn Đảng bộ, chính quyền xã Bình Dương: "Việc gì có lợi cho dân thì phải làm cho kỳ được". Khắc ghi lời Bác dạy, những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã  Bình Dương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời cả về vật chất và tinh thần

17/08/2021
3143 lượt xem

Bộ CHQS tỉnh hưởng ứng tháng vệ sinh an toàn lao động năm 2019

Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn thực hiện tốt những quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

23/05/2019
3052 lượt xem

Công an Vĩnh Phúc tất cả vì sự bình yên của Nhân dân

Được thành lập cùng với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, 75 năm qua, lực lượng CAND Việt Nam nói chung, Công an Vĩnh Phúc nói riêng đã từng bước trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là công cụ đắc lực bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ANCT và TTATXH, xây dựng CNXH với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

17/08/2021
3169 lượt xem

Nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới

Nâng cao chất lượng Kiểm định an toàn kỹ thuật; đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc đăng ký các loại phương tiện cơ giới đường bộ đóng vai trò quan trọng góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và giảm thủ tục phiền hà cho người dân.

01/08/2019
3104 lượt xem

Nhìn lại hoạt động khuyến nông năm 2020

Công tác khuyến nông đóng một vai trò đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Trong năm 2020, Trung tâm Khuyến nông đã xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả, được bà con nông dân đón nhận và hưởng ứng cao.

22/12/2020
617 lượt xem

Tăng cường quản lý thị trường bảo vệ người tiêu dùng

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng luôn là nỗi lo của mọi gia đình. Để hạn chế hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh luôn chủ động tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm trường hợp kinh doanh hàng nhập lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

29/04/2019
3110 lượt xem

Vĩnh Phúc hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”

Mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, gần tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu. Loại chất dẻo này chiếm 10% tổng lượng chất thải hiện đang tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế và sức khỏe con người. Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ TN&MT phát động ngày 13.9.2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 7209/UBND về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó các cơ quan, ban ngành, các đơn vị trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng. 

13/11/2019
3142 lượt xem

Đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

Hiện đang là mùa mưa bão, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc hiện đang triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn cho lưới điện, đảm bảo cấp liên tục, ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

01/08/2019
3063 lượt xem

Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc luôn bám sát nhiệm vụ của ngành, đẩy mạnh các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn tới các đơn vị Công đoàn trường học trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. 

13/11/2019
3087 lượt xem